تحویل موقت واحد اول نیروگاه گازی مقیاس متوسط زاهدان

تحویل موقت واحد اول نیروگاه گازی مقیاس متوسط زاهدان انجام و ابلاغیه تحویل موقت آن روز 21 مرداد 1402 به شرکت توسعه یک ابلاغ شد.

تحویل موقت واحد اول نیروگاه گازی مقیاس متوسط زاهدان بیشتر بخوانید »