سنکرون ۴ واحد توربین مزرعه بادی خواف در ۴۸ ساعت

چهار توربین مزرعه بادی ۱۰ مگاواتی خواف در تیرماه 1402 به فاصله کوتاهی از یکدیگر و طی تنها 48 ساعت با تلاش متخصصان گروه مپنا با شبکه سراسری سنکرون شد. سنکرون واحد اول تا چهارم مزرعه بادی خواف از روز پانزدهم تا هفدهم تیر ماه به ترتیب انجام شد. همچنین طی این پروژه، رکورد ثبت […]

سنکرون ۴ واحد توربین مزرعه بادی خواف در ۴۸ ساعت بیشتر بخوانید »