حضور هیئت مدیره گروه مپنا در کارخانه واگن پارس مپنا

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره گروه مپنا در سفر کاری یک روزه به استان مرکزی، از کارخانه شرکت واگن پارس مپنا در اراک بازدید کردند.

حضور هیئت مدیره گروه مپنا در کارخانه واگن پارس مپنا بیشتر بخوانید »