نماد معاملاتی گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا در بازار دوم فرابورس درج شد

گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا با نماد معاملاتی “ومپنا”، با سرمایه 2هزار میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه 15 درصدی سهام قرار گیرد.

نماد معاملاتی گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا در بازار دوم فرابورس درج شد بیشتر بخوانید »