شرکت دانش بنیان توسعه یک مپنا موفق به اخذ پروانه فنی مهندسی از وزارت صمت شد

وزارت صمت پس از بررسی مدارک فنی مهندسی شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه یک) پروانه فنی مهندسی این شرکت دانش بنیان را صادر کرد.

شرکت دانش بنیان توسعه یک مپنا موفق به اخذ پروانه فنی مهندسی از وزارت صمت شد بیشتر بخوانید »