دستیابی مپنا به رکورد اجرای واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی اردکان

واحد اول گازی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی اردکان، با تلاش متخصصان مپنا، روز 31 خرداد 1403 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.

دستیابی مپنا به رکورد اجرای واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی اردکان بیشتر بخوانید »