جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحویلِ موقت توربوکمپرسورهای سه واحد از پروژۀ فاز ۱۹ پارس جنوبی

توربوکمپرسورهای واحدهای ۴، ۵ و ۶ و کلیۀ مشترکات آن، به عنوان اولین پروژۀ EPC واحدهای فرآیندی پالایشگاهی، پنجم مرداد به شرکت پتروپارس ایران، کارفرمای پروژۀ فاز ١٩ پارس جنوبی، تحویل موقت داده شد.

توربوکمپرسورهای واحدهای ۴، ۵ و ۶ و کلیۀ مشترکات آن، به عنوان اولین پروژۀ EPC واحدهای فرآیندی پالایشگاهی، پنجم مرداد به شرکت پتروپارس ایران، کارفرمای پروژۀ فاز ١٩ پارس جنوبی، تحویل موقت داده شد.

پس از راه‌اندازی نخستین توربوکمپرسور و تزریق گاز که بیستم اردیبهشت امسال انجام شد، صادرات گاز متان در بیش از یک ماه گذشته، توسط توربوکمپرسورهای ساخت داخل گروه مپنا، از پالایشگاه فاز ۱۹ به خط سراسری انجام شده است.

با توجه به توان و دانشِ فنی و مهندسی موجود در گروه مپنا، ساخت و نصب و راه‌اندازی واحدهای توربوکمپرسور موردنیاز در پالایشگاه فاز ۱۹ طی قراردادی با شرکت پتروپارس، به گروه مپنا سپرده شد. بنا به قراردادِ موجود، ارائۀ خدمات مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه‌اندازی‌ هشت واحد توربوکمپرسورِ ایستگاه تقویت فشار گاز فاز ۱۹ پارس جنوبی که توسعۀ آن مورد توجه جدی وزارت نفت است، بر عهدۀ گروه مپناست.

فاز ۱۹ یکی از مهم‌ترین فازهای میدان گازی پارس جنوبی است که میان ایران و قطر مشترک است. این میدان که در جنوب ایران و در کرانۀ خلیج‌فارس قرار دارد، بزرگ‌ترین میدان گازی جهان محسوب و گفته می‌شود با برداشتِ کامل گاز از این میدان می‌توان نیاز انرژی کشورهای مختلف را به مدت  ۱۰ سال تأمین کرد.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا