جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سنکرون واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر

با تلاش مدیران، مهندسان و کارشناسان بخش‌های برق و تولید گروه مپنا، واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر، ساعت ۱۰:۳۴ هفتم مرداد با شبکۀ سراسری برق سنکرون شد.

با تلاش مدیران، مهندسان و کارشناسان بخش‌های برق و تولید گروه مپنا، واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر، ساعت ۱۰:۳۴ هفتم مرداد با شبکۀ سراسری برق سنکرون شد.

با سنکرونِ این واحد، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون‌شده توسط شرکت توسعه ۲، در مجموع به ۷۴ واحد با ظرفیت ۱۱۰۷۷ مگاوات رسید.

پروژۀ نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر دو قرارداد مهندسی و اجرا و تأمین تجهیزات دارد. بر اساس برنامۀ منضم به قرارداد، مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای سنکرون واحد اول گازی ۱۶ ماه و برای واحدهای بعدی گازی به فاصله ۲ ماه در نظر گرفته شده است. انتظار می‌رود که تحویل دائم، ۱۲ ماه پس از تحویل موقت باشد.

نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر در کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان- شیراز قرار دارد و شامل یک بلوک سیکل ترکیبی است. کارفرمای این پروژه، شرکت گهر انرژی سیرجان و مشاور آن، شرکت قدس نیرو است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا