جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مپنا اولین واحد گازی نیروگاه زرند را راه‌اندازی کرد

نخستین واحد گازی نیروگاه زرند، روز 22 خرداد سال 1401 و در آستانه شروع پیک مصرف با شبکه سراسری برق سنکرون شد و به این ترتیب 170 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزود. با سنکرون این واحد از نیروگاه زرند کرمان، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شركت احداث و توسعه نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي مپنا (توسعه دو) در مجموع به 109 واحد با ظرفیت 16هزار و 893 مگاوات رسیده است. پروژه نیروگاهی زرند کرمان که در قالب طرح 1+2+7 نیروگاه گازی در انتهای سال 1387 به شرکت مپنا ابلاغ شد، در کیلومتر 10 جاده زرند – کرمان قرار گرفته است. از ویژگی های این پروژه، استفاده از توربین گاز V 94.2 MAP2A بوده است. همچنین مدت زمان لازم برای سنکرون واحد اول 20 ماه تعیین شده بود...

نخستین واحد گازی نیروگاه زرند، روز 22 خرداد سال 1401 و در آستانه شروع پیک مصرف با شبکه سراسری برق سنکرون شد و به این ترتیب 170 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزود.
با سنکرون این واحد از نیروگاه زرند کرمان، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) در مجموع به 109 واحد با ظرفیت 16هزار و 893 مگاوات رسیده است.
پروژه نیروگاهی زرند کرمان که در قالب طرح 1+2+7 نیروگاه گازی در انتهای سال 1387 به شرکت مپنا ابلاغ شد، در کیلومتر 10 جاده زرند – کرمان قرار گرفته است. از ویژگی های این پروژه، استفاده از توربین گاز V 94.2 MAP2A بوده است. همچنین مدت زمان لازم برای سنکرون واحد اول 20 ماه تعیین شده بود.
کارفرمای پروژه نیروگاه گازی زرند، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مشاور کارفرمای پروژه، شرکت قدس نیرو است.
شایان ذکر است، شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) از سال 1384 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و محدوده کاری این شرکت، مدیریت اجرای طرح‌های نیروگاهی و تاسیسات صنعتی از مرحله مطالعاتی تا مرحله انتقال به کارفرما به صورت طرح کامل یا بخش‌هایی از آن با اعمال و انجام کنترل‌های لازم است. 

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا