مپنا اولین واحد گازی نیروگاه زرند را راه‌اندازی کرد

نخستین واحد گازی نیروگاه زرند، روز 22 خرداد سال 1401 و در آستانه شروع پیک مصرف با شبکه سراسری برق سنکرون شد و به این ترتیب 170 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزود. با سنکرون این واحد از نیروگاه زرند کرمان، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) در مجموع به 109 واحد با ظرفیت 16هزار و 893 مگاوات رسیده است. پروژه نیروگاهی زرند کرمان که در قالب طرح 1+2+7 نیروگاه گازی در انتهای سال 1387 به شرکت مپنا ابلاغ شد، در کیلومتر 10 جاده زرند – کرمان قرار گرفته است. از ویژگی های این پروژه، استفاده از توربین گاز V 94.2 MAP2A بوده است. همچنین مدت زمان لازم برای سنکرون واحد اول 20 ماه تعیین شده بود…