جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحویل دائم واحد چهارم نیروگاه گازی ماهشهر

تحویل دائم واحد چهارم نیروگاه گازی ماهشهر از سوی کارفرما به شرکت توسعه دو ابلاغ شد.

تحویل دائم واحد چهارم نیروگاه گازی ماهشهر از سوی کارفرما به شرکت توسعه دو ابلاغ شد.

با تحویل دائم (FAC) واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه دو در مجموع به 108 واحد با ظرفیت 16هزار و 689 مگاوات رسید.

پروژه نیروگاه گازی ماهشهر که در کیلومتر 9 جاده جراحی از پل منطقه ویژه قرار دارد، دارای چهار واحد گازی به ظرفیت هر کدام 162 مگاوات است.

توربین استفاده شده در این نیروگاه، توربین گازV94.2 Ver. 5  و تعداد 990 شمع استفاده شده است.

کارفرمای این پروژه، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مشاور کارفرما مهندسین مشاور قدس نیرو است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا