جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحویل موقت واحد سوم و تحویل دائم واحدهای اول و دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند

تحویل موقت واحد سوم و تحویل دائم واحدهای اول و دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند روز 23 اسفند 1401 به شرکت توسعه دو ابلاغ شد.

تحویل موقت واحد سوم و تحویل دائم واحدهای اول و دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند روز 23 اسفند 1401 به شرکت توسعه دو ابلاغ شد.

با تحویل موقت این واحد، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شده توسط شرکت توسعه دو در مجموع به 111 واحد با ظرفیت 17هزار و 249 مگاوات و با تحویل دائم واحدهای فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه دو در مجموع به 111 واحد با ظرفیت 17هزار و 171 مگاوات رسید.

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پرند شامل سه واحد بخار به ظرفیت هرکدام 160 مگاوات در پرند تهران واقع شده است.

از تجهیزات استفاده شده در این نیروگاه می‌توان به توربین بخار E Type (E30-16-1-1×6.3) و بویلر بازیاب حرارتی (HRSG) با مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC اشاره کرد. ظرفیت پست نیروگاه 400 کیلوولت است که مهندسی، تأمین تجهیزات و احداث آن در محدوده کاری کارفرمای پروژه قرار داشته است. همچنین سوخت مورد نیاز نیروگاه، مشتمل بر گاز و گازوئیل است که گاز به عنوان سوخت اصلی و گازوئیل نقش سوخت جایگزین را دارد.

گفتنی است کارفرمای این پروژه شرکت تولید برق پرند مپناست. شرکت تولید برق پرند مپنا با هدف بهره‌برداری از نیروگاه گازی پرند به ظرفیت 954 مگاوات واقع در استان تهران تأسیس شد. این نیروگاه از رکورد تعمیرات اساسی واحدهای اول و دوم در مدت 21 و 26 روز برخوردار است. عملیات اجرایی برای تبدیل نیروگاه گازی پرند به نیروگاه سیکل ترکیبی، تابستان 1393 به دستور وزیر نیرو آغاز شد. همچنین مشاور کارفرما، شرکت مهندسی مسینان است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا