جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحویل دائم واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

تحویل دائم واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به همت متخصصان مپنا در آستانه سال جدید و در روز 28 اسفند 1401 انجام شد.

تحویل دائم واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به همت متخصصان مپنا در آستانه سال جدید و در روز 28 اسفند 1401 انجام شد.

این نیروگاه دارای سه واحد بخار به ظرفیت هرکدام 160 مگاوات با استفاده از توربین بخار E Type (E30-16-1-1×6.3) و با پست و خط انتقال برق 400 کیلو ولت به بهره برداری رسیده است.

با تحویل دائم واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه دو در مجموع به 112 واحد با ظرفیت 17هزار و 331 مگاوات رسید.

گفتنی است پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در استان فارس، کیلومتر ۲۷ جاده جهرم – شیراز واقع شده است. کارفرمای این پروژه شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم و مشاور کارفرما، شرکت مشانیر است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا