جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ابلاغ تحویل دائم واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی

تحویل دائم (FAC) واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی پس از رفع دیفکت‌های تحویل موقت و سپری شدن دوره تضمین، یکم تیرماه 1402 انجام و صورت‌جلسه تحویل دائم این واحد در تاریخ 25 مهر 1402، توسط کارفرما به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا ابلاغ شد.

این پروژه شامل احداث سه واحد بخار به همراه توسعه پست 400 کیلوولت، در راستای عقد قرارداد بیع متقابل بین شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت تولید برق توس مپنا، اجرایی گردیده است. بر اساس این مدل قرارداد، وزارت نیرو مکلف است مقدار سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده ناشی از اجرای طرح های تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی یا معادل ارزی آن را حداکثر در مدت دو سال تا سقف سرمایه گذاری انجام شده، در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.
بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی مشتمل بر سه واحد توربین بخار، هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و در مجموع 480 مگاوات به همراه شش دستگاه بویلر بازیاب حرارت با سیستم خنک کن ACC و پست 400 کیلو ولت می‌شود که به صورت EPC به شرکت توسعه یک واگذار شده است. نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی در زمینی به مساحت 60 هکتار و در 25 کیلومتری جاده مشهد به قوچان واقع شده است.
در این پروژه شرکت گروه مپنا به همراه کارخانجات برای تامین تجهیزات اصلی و شرکت توسعه یک مپنا به عنوان پیمانکار اصلی نقش داشته‌اند. کارفرما و سرمایه‌گذار در این پروژه شرکت تولید برق توس مپنا است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا