جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحویل دائم واحد هشتم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

گواهی تحویل دائم واحد هشتم گازی (واحد دوم فاز 3) نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله به همت متخصصان گروه مپنا روز شانزدهم شهریور اخذ و در تاریخ 28 آبان ماه 1402 توسط کارفرمای پروژه صادر شد.

طراحی، تامین تجهیزات، حمل، نصب و راه اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی 3هزار و 156 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله (عملیات ساختمانی مجموع نیروگاه و اجرای اسکلت فلزی به جز بخش بویلر و سیستم خنک کن ACC و بهره برداری به عهده شرکت شامارا است) در شرایط ایزو و در چهار فاز انجام می‌شود.

فاز نخست این نیروگاه شامل شش واحد گازی از نوع MGT-70 است. فاز دوم شامل سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی وسیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.

فاز سوم شامل شش واحد گازی از نوع MGT-70 و فاز چهارم شامل سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک‌کن ACC و مشترکات مربوطه است.

پروژه نیروگاه رمیله، سومین پروژه گروه مپنا در کشور عراق پس از پروژه‌های حیدریه نجف و الصدر است.

تمامی تجهیزات پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله توسط گروه مپنا ساخته و در این نیروگاه نصب شده است.

با تحویل دائم این واحد (FAC)، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه دو در مجموع به 116 واحد با ظرفیت 18هزار و 17 مگاوات رسید.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا