جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تامین تجهیزات واحد سوم نیروگاه پالایشگاه اصفهان

شرکت نیرپارس با ارسال سومین ژنراتور تولید شده در کارخانه شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)، تأمین تجهیزات واحد سوم نیروگاه برق پالایشگاه اصفهان را تکمیل کرد و این ژنراتور را جهت نصب در نیروگاه به پالایشگاه نفت اصفهان تحویل داد.

 این تجهیز با وزن بیش از 100 تن، روز یازدهم دی ماه 1402 از شرکت پارس ژنراتور بارگیری شد و هم‌اکنون در سایت پالایشگاه اصفهان تخلیه و مستقر شده است.

ژنراتور واحد سه پالایشگاه نفت اصفهان به ظرفیت 45 مگاوات از نوع صنعتی مقیاس متوسط، هوا خنک و طراحی ملی است که به سومین توربین MGT40 متصل و تولید برق خواهد کرد.

نیروگاه برق پالایشگاه نفت اصفهان شامل چهار واحد به ظرفیت 168 مگاوات (در شرایط ایزو) است که طراحی و تأمین تجهیزات این نیروگاه از تعهدات شرکت نیرپارس است.

دو واحد از این تجهیز قبلاً به سایت ارسال شده و واحد چهارم نیز طبق برنامه زمان‌بندی تحویل سایت خواهد شد.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا