جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحویل دائم واحد اول و تحویل موقت واحد دوم بخش بخار نیروگاه شیروان

تحویل دائم واحد اول و تحویل موقت واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، در دومین روز از دی ماه 98 به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2) ابلاغ شد.

تحویل دائم واحد اول و تحویل موقت واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، در دومین روز از دی ماه 98 به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2) ابلاغ شد.
با تحویل این دو واحد، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شرکت توسعه 2 مپنا به 79 واحد با ظرفیت 11883 مگاوات و تعداد واحدهای تحویل موقت این شرکت، به 93 واحد با ظرفیت 14251 مگاوات رسید.
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
نیروگاه شیروان در کیلومتر 15 جاده شیروان – مشهد مستقر است. این پروژه شامل احداث 3 واحد بخار هر یک به ظرفیت 160 مگاوات است که در ساخت آنها از توربین‌های بخار E Type ساخت شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا، بویلرهای بازیاب حرارتی (HRSG) با مشعل اضافی ساخت شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا و سیستم برق و کنترل ساخت شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا استفاده شده است. سامانه خنک‌کننده بخش بخار این نیروگاه از نوع هِلِر خشک با برج بتنی است
 کارفرمای پروژه، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و مشاور کارفرما نیز شرکت مشانیر است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا