جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سنکرون واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان با شبکه سراسری برق

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران (گل گهرسیرجان)، ساعت 21:16 شنبه 22 تیر ماه 98 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران (گل گهرسیرجان)، ساعت 21:16 شنبه 22 تیر ماه 98 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.
با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا در مجموع به 95 واحد با ظرفیت 14583 مگاوات رسید.
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر
نیروگاه سیکل ترکیبی گهران (گل گهرسیرجان)، در کیلومتر 50 جاده سیرجان – شیراز مستقر است.
این نیروگاه پس از نهایی شدن در دو قرارداد مهندسی و اجرا (EC) و تأمین تجهیزات  (P)با شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) به نمایندگی از گروه مپنا مبادله شده و بر اساس مفاد قرارداد، مدت زمان برای سنکرون واحد اول گاز 18.5 ماه و واحدهای بعدی گاز به فاصله 2 ماه، واحد بخار 30 ماه، تحویل موقت 2 ماه پس از سنکرون و تحویل دائم 12 ماه پس از تحویل موقت تعیین شده است.
واحدهای این پروژه شامل دو بلوک سیکل ترکیبی است که تاکنون یک بلوک آن اجرا شده است.
ظرفیت واحدها شامل چهار واحد 166 مگاوات توربین گاز و دو واحد160 مگاوات توربین بخار و سیستم خنک کن ACC، پست و خط انتقال برق 400 کیلو ولت است.
کارفرمای پروژه، شرکت گهر انرژی سیرجان و مشاور کارفرما نیز شرکت قدس نیرو است.
 

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا