جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحویل موقت واحد نهم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

گواهینامه تحویل موقت واحد نهم گازی (فاز سوم) نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله روز سوم مهر ۱۴۰۱ صادر و این واحد به همراه سیستم‌های مشترکات به کارفرما تحویل موقت شد. این پروژه شامل طراحی، تامین تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی 3156 مگاوات (قراردادی 3000 مگاوات) نیروگاه سیکل ترکیبی است که در شرایط ایزو و در چهار فاز انجام می‌شود. همچنین عملیات ساختمانی مجموع نیروگاه و اجرای اسکلت فلزی به جز بخش بویلر و سیستم خنک کن ACC و بهره‌برداری به عهده شرکت شامارا به عنوان کارفرما است. فاز اول این پروژه شامل شش واحد گازی از نوع MAP2B است. سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن...

گواهینامه تحویل موقت واحد نهم گازی (فاز سوم) نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله روز سوم مهر ۱۴۰۱ صادر و این واحد به همراه سیستم‌های مشترکات به کارفرما تحویل موقت شد.
این پروژه شامل طراحی، تامین تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی 3156 مگاوات (قراردادی 3000 مگاوات) نیروگاه سیکل ترکیبی است که در شرایط ایزو و در چهار فاز انجام می‌شود. همچنین عملیات ساختمانی مجموع نیروگاه و اجرای اسکلت فلزی به جز بخش بویلر و سیستم خنک کن ACC و بهره‌برداری به عهده شرکت شامارا به عنوان کارفرما است.
فاز اول این پروژه شامل شش واحد گازی از نوع MAP2B است. سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه به فاز دوم پروژه متعلق است.
در فازسوم، شش واحد گازی از نوع MAP2B راه‌اندازی می‌شود.
فاز چهارم نیز شامل سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.
این نیروگاه در منطقه رمیله حومه شهر بصره در کشور عراق قرار دارد. تعداد واحدهای این پروژه شامل شش بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت 526 مگاوات و در مجموع 3156 مگاوات (قراردادی 3000 مگاوات) است. از دیگر ویژگی‌های این پروژه استفاده از توربین گازی MAP2B و بخار E Type (E30-16-1-1×6.3) و بویلر بازیاب حرارتی (HRSG) بدون مشعل اضافی است.
شایان ذکر است با تحویل موقت واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شده توسط شرکت توسعه دو در مجموع به 106 واحد با ظرفیت 16هزار و 406 مگاوات رسید

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا