جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

صدور گواهی بهره برداری تجاری واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه

گواهی بهره‌برداری تجاری (COD) آخرین واحد نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه، پس از طی دوره آزمایشی واحد بخار این نیروگاه صادر شد.

گواهی بهره‌برداری تجاری (COD) آخرین واحد نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه، پس از طی دوره آزمایشی واحد بخار این نیروگاه صادر شد.

با موفقیت آمیز بودن دوره آزمایش قابلیت اطمینان واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه، گواهی بهره‌برداری تجاری (COD) آخرین واحد این نیروگاه در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۴ از سوی سازمان توسعه برق ایران صادر شد.

نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه با آرایش یک بلوک سیکل ترکیبی طرح نیام، به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات بوده و واحدهای گازی آن در سال ۱۳۹۱ به بهره‌برداری تجاری رسیده است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا