تصویب تقسیم سود ۲۵۰ ریالی در مجمع عمومی سالیانه مپنا

به دنبال برگزاری مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت “گروه مپنا” تقسیم سود ۲۵۰ ریالی برای هر سهم به تصویب رسید و با رای مثبت اکثریت سهامداران، “عباس علی‌آبادی” به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا تعیین شد.

تصویب تقسیم سود ۲۵۰ ریالی در مجمع عمومی سالیانه مپنا بیشتر بخوانید »