سنکرون واحد گازی نیروگاه کلاس F دوکوهه با شبکه سراسری برق

واحد گازی نیروگاه کلاس F پروژه دوکوهه به همت مهندسان و متخصصان گروه مپنا سنکرون و به شبکه سراسری برق متصل شد.