بازدید استاندار البرز و فرماندار فردیس از کارخانجات گروه مپنا

استاندار البرز و فرماندار فردیس طی بازدید از کارخانجات گروه مپنا در این استان با محمد اولیاء، مدیرعامل مپنا گفتگو کردند.

بازدید استاندار البرز و فرماندار فردیس از کارخانجات گروه مپنا بیشتر بخوانید »