جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
محصولات

سیستم کنترل لکوموتیو دیزل - الکتریک

سیستم کنترل لکوموتیو دیزل - الکتریک
سیستم کنترل لکوموتیو دارای دو بخش اصلی؛ CCU (واحد کنترل مرکزی) وTCU (واحد کنترل کشش) است. بخش اول وظیفه هماهنگسازی و کنترل تمامی سیگنالهای کنترلی مربوط به ماژولهای لکوموتیو را بر عهده دارد و بخش دوم کنترل‌کننده سیستم رانش لکوموتیو است. از مزایای سیستم کنترل طراحی شده در شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا هزینه کم‌تر در مقایسه با نمونه مشابه خارجی، مطابقت با استانداردهای ریلی مورد نیاز، پیادهسازی الگوریتمهای روز دنیا، عملکرد Fail-Safe در تمامی لایهها، قابلیت تطابق و بهینهسازی سختافزار و نرمافزار بر اساس الزامات مختلف، قابلیت ذخیرهسازی و مانیتورینگ تمام پارامترهای کنترلی، عدم وابستگی کل سیستم به انتخاب تجهیزات، در دسترس بودن سامانه تست برای تست هرگونه تغییرات قبل از نصب روی لکوموتیو و مشخصههای قابلیت اطمینان برای یکپارچهسازی مناسب (Integration) است. سیستم کنترل MAP24 بصورت کامل در شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا طراحی شده است.
 
 

تماس با مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره گروه مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

پیمایش به بالا