جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پره‌های ثابت و متحرک توربین 701D

تولید پره‌های متحرک و ثابت توربین ۷۰۱D (قابل جایگزینی با پره‌های توربین M۷۰۱ D) به صورت کامل در شرکت پرتو انجام می‌گردد.
این توربین از نوع Single Shaft و سیستم احتراقی آن از نوع Can Annular و ظرفیت نامی آن ۱۴۴ مگاوات در سیکل باز و شرایط ISO می‌باشد.

پیمایش به بالا