جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
محصولات

قطار مترو با برند مپنا map metro

قطار مترو با برند مپنا map metro
با توجه به نیاز کلانشهرهای کشور به واگن مترو، پروژه طراحی و بومیسازی قطارهای مترو در دستور کار شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا قرار گرفت. هدف از اجرای این پروژه، استفاده حداکثری از توانمندی کارشناسان و سازندگان داخلی و همچنین ایجاد نوعی زنجیره تأمین مناسب است. در این پروژه، شرکتهای معتبر خارجی بهعنوان مشاور و همکار با گروه مپنا همکاری می‌کنند. با اجرای این پروژه در کشور، علاوهبر استفاده کامل از کلیه ظرفیتهای بالقوه سازندگان داخلی، وابستگی کشور به این محصول استراتژیک، بهمیزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.
 
 

تماس با مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره گروه مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

پیمایش به بالا