این نوع کانکتور برای شارژر تا توان 7/4 کیلووات می‌باشد و به صورت تکفاز قابل استفاده است.