جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پره توربین بادی MWTB-50.3

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

 

داده ها کلی 
کلاس باد2A1A
طول پره50.350.3
بزرگترین وتر3.983.98
پیش خمیدگی در نوک پره2.092.09
پارامتر های عملکردی
توان نامی25002500
قطر روتور103.4103.4
سرعت دورانی نامی14.514.5
سرعت نامی نوک پره78.878.8
وزن
وزن(kg)1164210063
مرکز ثقل(m)15.8914.96

 

 
 
پیمایش به بالا