تجهیزات (WTP) و سیستم‌های (CPP)

در واحدهای صنعتی اعم ازنیروگاه‌‌ها، نفت، گاز و پتروشیمی، تولید محصول مطلوب می‌‌بایست براساس کنترل پارامترهای ترمودینامیکی، شیمیایی و فیزیکی در محدوده معینی هدایت شود. بر این اساس، سیستم‌‌های کنترل صنعتی به‌ کار گرفته می‌شوند تا پارامترهای کنترلی را در محدوده مجاز و قابل قبول برای تولید محصول با مشخصات از پیش تعیین شده، نگه دارند.

WTP (Water Treatment Plant) تولید آب دمین مورد استفاده در سیستم‌‌های بویلر و کولینگ، تجهیزات جانبی و همچنین آب آشامیدنی در نیروگاه‌‌های سیکل ترکیبی می‌‌باشد.
CPP (Condensed Polishing Plant) کاهش رسوب و عوامل خوردگی در بویلر و توربین، کاهش مصرف آب دمین و افزایش کارکرد و بازدهی بویلر می‌‌باشد.
CPP Regeneration ارسال رزین اشباع شده در CPP به این سیستم و احیای رزین و بازگرداندن آن به CPP می‌‌باشد.

شرح قابلیت‌های سیستم

درسیستم WTP دو فرایند تصفیه فیزیکی (فیلتراسیون) و تصفیه شیمیایی آب تواماً انجام می‌شود و برای بی‌یون‌سازی آب در این واحدها از انواع رزین‌های تبادل یونی با خاصیت آنیونی و کاتیونی استفاده می‌‌گردد. عملکرد این سیستم بدین صورت می‌‌باشد که آب خام را گرفته پس از عبور از فیلترهای شنی و فیلتر های RO، آب را از فیلترهای شیمیایی با خاصیت آنیونی و کاتیونی عبور داده، سپس دی‌ یونیزه می‌‌کند و ترکیباتی مانند سدیم بی‌‌ سولفیت به آن اضافه می‌‌کند، در نهایت آب دمین تولید شده را در مخازن تعبیه شده برای این منظور ذخیره می‌‌کند. آب ذخیره شده برای بخش‌‌های ذکر شده در هدف پروژه مصرف می‌‌شود. پس از یک چرخه تولید آب، رزین‌‌های شیمیایی نیاز به احیا دارند که این عمل در بخش Regeneration انجام می‌شود، که این فرآیند نیاز به سود و اسید دارد. به جهت ملاحظات زیست محیطی پس از فرایند احیا، پساب تولید شده خنثی‌سازی شده و به استخر تبخیر ارسال می‌شود.
روش دیگری برای تولید آب دمین وجود دارد به‌ نام (EDI) Electro deionization الکترودیونیزاسیون که بر پایۀ الکترودیالیز ساخته شده است. طرز کار الکترودیالیز بر این اساس است که آب در سلولی متشکل از دو نوع غشای انتخابی یونی (یکی با قابلیت نفوذپذیری کاتیون و دیگری آنیون) تصفیه می‌شود. این سلول در میان یک جفت الکترود قرار گرفته است.
واحد تصفیه کندانسیت (CPP) در نیروگاه‌ها، تصفیه تمام یا بخشی از جریان کندانسیت می‌باشد به‌گونه‌ای که کیفیت استاندارد آب بویلر/ آب تغذیه درصورت ورود هرگونه ناخالصی به کندانسیت ثابت نگه‌داشته شود. این ناخالصی‌ها ناشی از عواملی نظیر سوراخ شدن لوله‌های کندانسور، تغلیظ ناخالصی‌های بسیار جزیی آب ورودی به بویلر در فاز بخار و یا ناشی از محصولات ناشی از خوردگی آهن، مس و سایر فلزات در تماس با آب یا بخار می‌باشد. واحدهای CPP دو فرایند تصفیه فیزیکی (فیلتراسیون) و تصفیه شیمیایی آب را تواماً انجام می‌دهند و برای بی‌یون‌سازی آب در این واحدها از انواع رزین‌های تبادل یونی به‌ صورت مخلوط یا پریکوت استفاده می‌‌گردد. انتخاب نوع رزین‌ها بستگی به آنالیز آب و شرایط بهره‌‌برداری واحد مانند دما، فشار، دبی و … دارد.
در سیستم‌‌های CPP با Mixed Bed برای بی‌یون‌سازی آب در این واحدها از انواع رزین‌‌های تبادل یونی با خاصیت آنیونی و کاتیونی استفاده می‌‌گردد که برای احیای رزین‌ ها آنها را به سیستم CPP Regeneration ارسال می‌کنند. در این سیستم رزین‌‌ها جداسازی شده و پس از احیا دوباره مخلوط شده و به CPP ارسال می‌گردد.
در طراحی این پروژه از سیستم کنترل سری ۴۰۰ زیمنس/MAPCS با خاصیت افزونگی استفاده شده است که دو عامل مهم در دسترس بودن سیستم کنترل برای تولید بدون وقفه و قابل اعتماد بودن جهت پیشگیری از خطاهای ناخواسته را به همراه دارد. نرم‌‌افزار مورد استفاده برای این سیستم PCS7 می‌‌باشد که از بروزترین نرم‌‌افزارهای اتوماسیون شرکت زیمنس است.

Scroll to Top