جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نیروگاه بادی 75 مگاواتی خواف

مشخصات پروژه

نیروگاه بادی خواف به ظرفیت 75 مگاوات شامل 20 واحد توربوژنراتوری بادی ۲.۵ مگاواتی GEدر 20 کیلومتری شهرستان خواف واقع شده است. کارفرمای این نیروگاه شرکت فن آوران انرژی پاک می باشد. قراردا این پروژه با راهبری شرکت نصب نیرو در حال انعقاد می باشد و قرار است ظرف مدت 18 ماه این نیروگاه احداث و به شبکه سراسری متصل گردد.

پیمایش به بالا