جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سبلان

مشخصات پروژه

نام پروژهسبلان
محل پروژه

اردبیل

زمان2017
کارفرما

شرکت سبلان برق امید

نوع

نیروگاه سیکل ترکیبی

ظرفیت (مگاوات)2/4 مگاوات
واحد

۳ واحد هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات

پیمایش به بالا