آب‌شیرین‌کن بوشهر (لیان) به ظرفیت 35000 متر مکعب در روز

مشخصات پروژه

این پروژه با ظرفیت 35000 مترمکعب در نزدیکی شهر بوشهر در حال احداث است. ظرفیت آبگیری این پروژه با در نظر گرفتن طرح توسعه برابر با 150000 متر مکعب در روز بوده و فناوری به‌کار رفته آن جهت شیرین‌سازی آب فناوری غشایی (SWRO) عمل می‌کند. پیمانکار EPC این طرح کنسرسیومی از شرکت‌های “مپنا بویلر” و شرکت “نصب نیرو” بوده و مشاور طرح نیز شرکت “مهندسین مشاور موننکو ایران” است که همگی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه مپنا هستند.

تماس با مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره گروه مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

Scroll to Top