جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خانگیران

جانمایی ۱۵ موقعیت جدید چاه در میدان گازی خانگیران توسط شرکت نیرپارس

شرکت نیرپارس مپنا، احداث 15 موقعیت جدید چاه و مسیر دسترسی به آنها را در پروژه توسعه ذخیره سازی گاز مخزن شوریجه Dبه منظور استقرار دکل‌های حفاری به طور کامل اجرا کرد و احداث هفت موقعیت چاه دیگر را نیز در دست اقدام دارد.

جانمایی ۱۵ موقعیت جدید چاه در میدان گازی خانگیران توسط شرکت نیرپارس بیشتر بخوانید »

ثبت رکوردی جدید در طرح توسعه ذخیره سازی گاز شوریجه در میدان خانگیران / پایان عملیات حفاری و تکمیل هفت حلقه چاه توسط شرکت حفاری مپنا

با اتمام چاه‌های خانگیران 86 و 87 از پروژه طرح ذخیره سازی و تولید گاز از لایه مخزنی شوریجه D تعداد چاه‌های تکمیل شده در این طرح به هفت حلقه رسید.

ثبت رکوردی جدید در طرح توسعه ذخیره سازی گاز شوریجه در میدان خانگیران / پایان عملیات حفاری و تکمیل هفت حلقه چاه توسط شرکت حفاری مپنا بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا