پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی شرکت نیرپارس در ایستگاه پایانی

شرکت نیرپارس با تکمیل واحدهای باقیمانده از طرح فاز 13 پارس‌جنوبی شامل تصفیه پساب صنعتی واحد 129 و بخش بازیابی سولفور واحد 108، پروسه تحویل موقت این پروژه به کارفرمای اصلی را با موفقیت به سرانجام رساند.

پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی شرکت نیرپارس در ایستگاه پایانی بیشتر بخوانید »