تحول ساختاری دیگری در گروه مپنا/ مأموریت‌های نوآورانۀ شرکت توسعه نوآوری نفت و گاز مپنا در صنعت نفت و گاز

شرکت «توسعۀ نوآوری نفت و گاز مپنا» با مأموریت‌هایی با محوریت نوآوری در نحوۀ نقش‌آفرینی در صنعت نفت و گاز به بخش نفت و گاز گروه مپنا پیوست.

تحول ساختاری دیگری در گروه مپنا/ مأموریت‌های نوآورانۀ شرکت توسعه نوآوری نفت و گاز مپنا در صنعت نفت و گاز بیشتر بخوانید »