سایر شرکت ها

شرکت مپنا اندونزی

شرکت مپنا اندونزی اطلاعات این صفحه در حال بروزرسانی می باشد. تلفن :۰۰۶۲۲۱۷۱۸۰۷۸۳  

شرکت مپنا دفتر عراق

شرکت مپنا دفتر عراق اطلاعات این صفحه در حال بروزرسانی می باشد. تلفن :۰۰۹۶۴۷۷۱۴۴۰۱۲۳۵ 

شرکت مشاوره مدیریت مپنا

شرکت مشاوره مدیریت مپنا گروه مپنا به منظور توسعه متوازن و تعالی نظامهای مدیریتی خود و دستیابی به اهداف استراتژیک تعیین شده، اقدام به تاسیس شرکت مشاوره مدیریت مپنا نموده است.این شرکت وظایفی همچون ارتقاء هم افزایی، بهبود سطح تعالی سازمان، افزایش توان رقابت پذیری بین المللی و نهادینه سازی روشهای نوین مدیریت را در …

شرکت مشاوره مدیریت مپنا Read More »

Scroll to Top