جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ثبت رکوردی تازه در نصب نخستین واحد گازی نیروگاه سمنگان

با سنکرونِ نخستین واحد گازی در نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان که در مدت زمانِ سه ماه تحقق یافت، رکورد جدیدی در انجام تعهدات قراردادی و نصب واحد گازی ثبت شد.

با سنکرونِ نخستین واحد گازی در نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان که در مدت زمانِ سه ماه تحقق یافت، رکورد جدیدی در انجام تعهدات قراردادی و نصب واحد گازی ثبت شد.

سنکرون واحد اول گازی نیروگاه سمنگان با شبکۀ سراسری برق که ساعت ۰۴:۲۲ بامداد روز شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ تحقق یافت، از آن جهت اهمیت دارد که فاصلۀ شروع نصب آن موسوم به(Power Block) تا سنکرون آن در فاصلۀ زمانی سه ماه انجام شد. این در حالی است که بازۀ زمانی متعارف برای نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های گازی عموماً هفت ماه بوده است.

با سنکرون این واحد گازی، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون‌شده توسط “شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا” موسوم به “توسعه دو” در مجموع به ۷۵ واحد با ظرفیت ۱۱۲۴۳ مگاوات رسید که موفقیتی قابل‌توجه برای تمامی کارکنان گروه مپنا به‌ویژه مهندسان و متخصصانِ بخش‌های برق و تولید و همکاران فعال در پروژۀ نیروگاه سمنگان، شرکت نصب‌نیرو و شرکت توسعۀ دو محسوب می‌شود.

قرارداد مربوط به اجرای پروژۀ نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ به شرکت مپنا ابلاغ شد. نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در استان کرمان و در کیلومتر ۱۰ جاده سیرجان-کرمان قرار دارد. کارفرمای این پروژه، “شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان” و مشاور آن، “شرکت قدس‌نیرو” است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا