جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سنکرون دو واحد نیروگاه گازی خورمالا در کردستان عراق

دو واحد از فاز سوم نیروگاه گازی خورمالا در چهل کیلومتری جنوب غربی شهر اربیل، واقع در منطقۀ کردستان عراق سنکرون شد.

دو واحد از فاز سوم نیروگاه گازی خورمالا در چهل کیلومتری جنوب غربی شهر اربیل، واقع در منطقۀ کردستان عراق سنکرون شد.

شرکت نصب‌نیرو، از شرکت‌های زیرمجموعۀ گروه مپنا، قرارداد مربوط به اجرای عملیاتِ نصب و پیش‌راه‌اندازیِ این دو واحدِ نیروگاه گازی را مهر ۱۳۹۴ منعقد کرد. تجهیز کارگاه برای اجرای این پروژه از ۲۲ مهر ۱۳۹۴ و عملیاتِ نصب تجهیزاتِ پروژه از ۱۰ آبان ۱۳۹۴ آغاز شد.    

اجرایِ پروژۀ نیروگاه گازی خورمالا شامل دو واحد ۱۷۲ مگاواتی است که در مجموع ۳۴۴ مگاوات می‌شود. این پروژه، در راستای تحققِ استراتژی بین‌المللی شدن گروه مپنا و با تکیه بر دانش و تجربیات موفق و مذاکرات مثبت و نیز بازدیدهای کارفرمای عراقی، گروه کار(KAR GROUP) از پروژه‌های انجام شدۀ مپنا، نهایی شد.

برغم بروز برخی مشکلات در کشور میزبان، شرکت نصب‌نیرو موفق شد مطابق با برنامۀ زمان‌بندی قرارداد، امور اجرایی محوله را تکمیل نماید و با اتمام عملیات پیش‌راه‌اندازی، هر دو واحد را تحویل دهد.

در پیِ اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه، درخواستِ “گروه کار“ به عنوان کارفرما، برای تداوم همکاری با شرکت نصب‌نیرو در سایر  پروژه‌های منطقه نیز ارائه شده است که انتظار می‌رود منجر به حضور موثر گروه مپنا در بازار منطقه‌ای عراق شود.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا