جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اعتقاد و الزام به تکنولوژی‌های مدیریتی وجه تمایز مپنا با رقبا

مپنا به عنوان یک گروه دانش‌بنیان و تکنولوژی محور همواره با این چالش روبه‌رو بوده است که چگونه می‌تواند منابع انسانی خود را در راستای اهداف سازمانی حرکت دهد. اعتقاد بنیانگذاران مپنا به تکنولوژی‌های مدیریتی موجب شد مپنا بتواند از چالش‌هایی که دیگر شرکت‌های همسان نتوانستند از آنها سربلند بیرون آیند، عبور کند و منابع انسانی خود را در حالتی بهینه به سمت اهداف سازمانی حرکت دهد. بر همین اساس ماموریت معاونت سیستم‌ها و اطلاعات شرکت مپنا در حوزه مدیریت اطلاعات، سازمان‌دهی، ساختاردهی و سیستم‌دهی کلانِ گروه مپنا از یک طرف و شرکت‌های مپنا از طرف دیگر تعریف شده است. همچنین تامین ابزارها یا سیستم تولزهایی که این ساختار را...

مپنا به عنوان یک گروه دانش‌بنیان و تکنولوژی محور همواره با این چالش روبه‌رو بوده است که چگونه می‌تواند منابع انسانی خود را در راستای اهداف سازمانی حرکت دهد. اعتقاد بنیانگذاران مپنا به تکنولوژی‌های مدیریتی موجب شد مپنا بتواند از چالش‌هایی که دیگر شرکت‌های همسان نتوانستند از آنها سربلند بیرون آیند، عبور کند و منابع انسانی خود را در حالتی بهینه به سمت اهداف سازمانی حرکت دهد. 
بر همین اساس ماموریت معاونت سیستم‌ها و اطلاعات شرکت مپنا در حوزه  مدیریت اطلاعات، سازمان‌دهی، ساختاردهی و سیستم‌دهی کلانِ گروه مپنا از یک طرف و شرکت‌های مپنا از طرف دیگر تعریف شده است.  همچنین تامین ابزارها یا سیستم تولزهایی که این ساختار را پشتیبانی می‌کند نیز در حوزه ماموریتی این معاونت قرار دارد. این کارکرد در چهار گروه تقسیم بندی می‌شود و از فعالیت‌های حداکثر مدیریتی و منطقی تا موارد فنی و زیرساختی را در بر می‌گیرد. 
البته بدیهی است که این موضوعات، دارای ماهیتی فیزیکی نیستند و حوزه مغزافزاری را شامل می‌شوند و در تعامل با ساختارهای سازمانی شکل می‌گیرند. تعریف وظایف، چشم‌انداز و ماموریت سازمان نیز از همین جنس است.
ابزارهای مدیریتی و نظارت فرایندی 
یکی از ابزارهای مدیریتی جاافتاده در گروه مپنا، ابزار CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری است. این موضوع در مدل حاکمیتی مپنا به صورت یک اصلِ پذیرفته شده درآمده که از CRM به صورت یکپارچه استفاده شود. 
همچنین در این واحد، نظارت روزمره یا نظارت عمومی نیز تعریف شده که علاوه بر نظارت به دسترسی‌ها، فرایند انجام ماموریت‌های هر واحد و میزان تحقق اهداف نیز رصد می‌شود. این مدل از بررسی‌ها و نظارت‌ها، استراتژیک محسوب می‌شود؛ اما کنترل‌های رعایتی نیز به صورت مستمر انجام می‌گیرد که شامل رعایت‌های فیزیکی و پروتکل‌های حفاظتی، نظارت بر انجام وظایف و اجرای دستورالعمل‌هاست و به عنوان بخشی از فرایند تضمین کیفیت تعریف شده است.  
همچنین گروه مپنا در آخرین رده بندی جایزه تعالی، تندیس نقره‌ای را نیز به دست آورده است. در حال حاضر مپنا دارای 13 استاندارد بین‌المللی است که برخی از آن‌ها کسب و کاری هستند و در بسیاری از مناطق دنیا داشتن این مدل از ایزوها شرط ورود به کار است. 
نظام‌مندی و استفاده از فناوری‌های مدیریتی به‌روز از پایه های اساسی شکل گیری این گروه صنعتی بزرگ است و خوشبختانه در طول زمان حرکت مپنا در همین مسیر ادامه داشته و دارد و اهمیت ابزارهای مدیریتی برای مدیران سطوح مختلف کاملا جا افتاده و بدیهی شمرده می‌شود.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا