جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سنکرون دو واحد در دو نیروگاه در کمتر از یک روز

با سنکرونِ دومین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان و واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) در مجموع به ۷۷ واحد با ظرفیت ۱۱۵۶۹ مگاوات رسید.

با سنکرونِ دومین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان و واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) در مجموع به ۷۷ واحد با ظرفیت ۱۱۵۶۹ مگاوات رسید.

واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در فاصلۀ ۲۷ روز از واحد نخست، سنکرون شد. سنکرون این واحد با شبکۀ سراسری برق، ساعت ۰۴:۳۵ بامداد روز جمعه، ۱۹ شهریور تحقق یافت. سنکرونِ واحد اول این نیروگاه نیز سه ماه پس از آغازِ نصب تجهیزات اصلی آن (Power Block) انجام شده بود.

نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در استان کرمان و در کیلومتر ۱۰ جاده سیرجان – کرمان قرار دارد. قرارداد اجرای پروژۀ نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان، آبان ۱۳۹۳ به شرکت مپنا ابلاغ شد. کارفرمای این پروژه “شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان” و مشاور آن، “شرکت قدس‌نیرو” است.

به فاصلۀ کمتر از ۲۴ ساعت، واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج نیز در ساعت ۰۰:۰۲ بامداد روز شنبه، ۲۰ شهریور با شبکۀ سراسری برق سنکرون شد.

نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد- کهنوج که شامل یک بلوک سیکل ترکیبی است، در کیلومتر ۱۵ جاده کهنوج – جیرفت در جنوب استان کرمان واقع شده است. کارفرمای این پروژه، “شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج” و مشاور آن نیز “شرکت مهندسی والا انرژی” است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا