جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرکت‌های زیرمجموعه مپنا برندگان بزرگ جایزه ملی تعالی

شرکت‌های زیرمجموعه گروه مپنا، برندگان اصلی سطوح تعالی در بیستمین دوره اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی شدند.

شرکت‌های زیرمجموعه گروه مپنا، برندگان اصلی سطوح تعالی در بیستمین دوره اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی شدند.

بیستمین همایش تعالی سازمانی، مراسم تقدیر و اعطای جایزه به سازمان‌های سرآمد ایرانی برگزار شد و طی آن شرکت‌های مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)، مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا، مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو) و مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) موفق به کسب رتبه‌های برتر و مورد تقدیر واقع شدند.

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا علاوه بر انتحاب به عنوان سازمان سرآمد سال، موفق به کسب تندیس زرین سال 1401 در بخش ساخت و تولید در سطح سازمان‌های بزرگ شد.

همچنین تندیس سیمین این دوره از جایزه تعالی سازمانی در بخش ساخت و تولید و در سطح سازمان‌های بزرگ به شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا و در رده امتیازی بعدی به شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا  اختصاص پیدا کرد.

در ادامه افتخارآفرینی شرکت‌های گروه مپنا در این دوره از جایزه ملی تعالی سازمانی، شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا نیز موفق به کسب تندیس بلورین بخش ساخت و تولید و در سطح سازمان‌های بزرگ شد.

شایان ذکر ست کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی در پنج بخش ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی، در صورت انجام خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی و به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود می‌توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی باشند. در ۲۰ سال گذشته ۱۴۷۰ سازمان ایرانی از نزدیک و توسط ارزیابان خبره تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود نظام‌های مدیریتی آنها شناسایی شده و بهبود یافته است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا