جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بخش جدید “حمل و نقل” گروه مپنا با ترکیب صنایع ریلی و برقی سازی

گروه مپنا بخش جدیدی با عنوان “حمل و نقل” یا “Mobility” را با ترکیب صنعت ریلی و فعالیت‌های توسعه یافته خود در حوزه خودرو برقی، راه‌اندازی کرد.

با توجه به ارتباط معنادار میان این حوزه‌های کاری و توسعه زمینه‌های حمل و نقل برون و درون شهری ریلی، اتوبوس، خودرو برقی و صنایع وابسته، این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی سازمانی، هم افزایی و توسعه جامع کسب و کار حمل و نقل تحت مدیریت واحد انجام شده است.

کسب و کار حمل و نقل گروه مپنا ضمن تاثیرگذاری بر بهره‌وری انرژی و سازگاری هرچه بیشتر با محیط زیست، چشم اندازی بین المللی برای توسعه پایدار خواهد داشت.  

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا