جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارش فعالیت در سال مالی ۱۴۰۰

گزارش فعالیت هیأت مدیره برای مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گروه مپنا برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 1401 در لینک زیر قابل دسترسی و دانلود است. این گزارش در 9 بخش تهیه شده و شامل ماهیت کسب و کار و نحوه ارزش‌آفرینی شرکت، اهداف و راهبردها، پیش‌بینی برنامه‌ها تا پایان سال مالی 1402، برنامه توسعه محصولات و خدمات، تجزیه و تحلیل ریسک‌های مالی شرکت، عملکرد مالی شرکت در سال منتهی به 31 فروردین 1401، گزارش عملکرد اجتماعی شرکت، گزارش وضعیت منابع انسانی و گزارش فعالیت کمیته حسابرسی است.دانلود گزارش فعالیت در سال مالی 1400

گزارش فعالیت هیأت مدیره برای مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گروه مپنا برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 1401 در لینک زیر قابل دسترسی و دانلود است. این گزارش در 9 بخش تهیه شده و شامل ماهیت کسب و کار و نحوه ارزش‌آفرینی شرکت، اهداف و راهبردها، پیش‌بینی برنامه‌ها تا پایان سال مالی 1402، برنامه توسعه محصولات و خدمات، تجزیه و تحلیل ریسک‌های مالی شرکت، عملکرد مالی شرکت در سال منتهی به 31 فروردین 1401، گزارش عملکرد اجتماعی شرکت، گزارش وضعیت منابع انسانی و گزارش فعالیت کمیته حسابرسی است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا