جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
فرصت‌های همکاری

کانون ارزیابی

کانون ارزیابی گروه مپنا با ملاک قرار دادن مدل‏ های شایستگی کارشناسان و مدیران، با تکیه بر تجربه چندساله ارزیابی متقاضیان استخدام و ارتقا و با استفاده از ابزارهای متنوع و کارآمد (موارد ذیل) و تست ‏های معتبر جهانی به ارزیابی متقاضیان جذب و استخدام می‌پردازد:

  1.  مصاحبه مبتنی بر شایستگی
  2. تمرین بحث گروهی
  3. تمرین کارتیمی
  4. تمرین جست و جوی اطلاعات
  5. تمرین ایفای نقش
  6. تمرین کارتابل
  7. آزمون‏ ها و تست‏ های معتبر و استاندارد بین المللی سنجش توانایی ذهنی، تحلیلی، ادراکی، شغلی و …

مصاحبه مبتنی بر شایستگی :

مصاحبه مبتنی بر شایستگی معمولاً توسط یک یا حداکثر دو مصاحبه‏ گر و شرکت‏ کننده در کانون انجام می‌شود. در این سبک از مصاحبه، تمرکز روی سوابق کاری و دستاوردهای پیشین فرد در طی مشاغلی است که برعهده داشته است.

تمرین بحث گروهی :

در تمرین بحث گروهی یک موضوع عمومی که برای همه اعضای گروه آشنا است و امکان مشارکت همگانی را فراهم می‌سازد مطرح و از شرکت‏ کنندگان خواسته می‌شود که طبق دستورالعمل ارائه‏ شده در تمرین حداکثر مشارکت را داشته باشند.

تمرین کار تیمی :

تمرین کار تیمی بیشتر اجرایی است. درست برخلاف تمرین بحث گروهی که موضوع مفهومی است. یعنی از اعضا خواسته می‌شود به صورت گروهی و دست‏ ورزانه (Manipulative) در تمرین حضور یابند.

تمرین جست و جوی اطلاعات :

در این تمرین که یک تعامل یک به یک است، موقعیتی برای فرد تشریح می‌شود و از وی خواسته می‌شود جهت تصمیم گیری، اطلاعات مورد نیاز را از منبع اطلاعات (ارزیاب) کسب کند و سپس دست به تصمیم بزند. بعد از این کار تصمیم وی مورد چالش قرار می‌گیرد.

تمرین ایفای نقش :

این تمرین نیز همانند تمرین جست و جوی اطلاعات، یک تعامل یک به یک بین ارزیاب و ارزیابی‏ شونده روی می‌دهد و در آن، ایفاگر نقش (ارزیاب) یک نقش فرضی مثلاً مشتری ناراضی یا مدیر سخت‌گیر را ایفا نموده و از فرد خواسته می‌شود برحسب هدف تمرین با ایفاگر به تعامل بپردازد.

تمرین کارتابل :

تمرین کارتابل یا تمرین نامه‌های اداری هم به صورت کاغذ-مدادی و هم به صورت کامپیوتری قابل اجرا است. در یک موقعیت فرضی و پست سازمانی که برای فرد تعریف می‌شود، از وی درخواست می‌شود که به تعدادی نامه پاسخ بگوید.

آزمون تفکر تحلیلی :

یکی از معتبرترین آزمون‌های سنجش توانایی تفکر تحلیلی فرد در کانون ارزیابی مپنا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمون شش زیرمعیار دارد که شامل استنتاج، درک مفروضات، قیاس، تفسیر، استدلال و کفایت داده‌ها می‌باشد.

 

 

لازم به ذکر است که کانون ارزیابی گروه مپنا از ابزارها و آزمون‌های فوق برحسب نیاز سود می‌جوید و به طور پیوسته تمرین‌های و ابزارهای جدید در حال افزوده شدن به سبد ابزارها و تمرین‌های ارزیابی کانون می‌باشد. وجود تنوع در ابزارهای و تمرین‌ها این امکان را فراهم می‌سازد که به صورت مشخص و متناسب با شغل‌های موجود در سازمان از ابزارهای موجود که شبیه ‏سازی شده شغل هستند، بهره برده شود.

تماس با مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره گروه مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

پیمایش به بالا