جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
موتور سنکرون مغناطیس دائم مرکزی

حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی

تــوان محصــــــــول: ۵۵KW

 

نوع موتورسنکرون مغناطیس دائم
توان نامی۳۰ KW
حداکثر توان۵۵ kw
ولتاژ (BUS DC Link)۳۰۰ V
تعداد قطب۸
سرعت نامی۲۸۰۰ rpm
حداکثر سرعت۶۰۰۰ rpm
نوع خنک کاریروغن
بازده۹۵٫۵%
پیمایش به بالا