جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
موتور سنکرون مغناطیس دائم درون چرخی

حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی

تــوان محصــــــــول: ۶۰KW

 

نوع موتورسنکرون مغناطیس دائم
توان نامی۴۰ KW
حداکثر توان۶۰ kw
ولتاژ (BUS DC Link)۳۰۰ V
تعداد قطب۵۶
سرعت نامی۹۸۰ rpm
حداکثر سرعت۱۵۰۰ rpm
نوع خنک کاریآب خنک
بازده۹۰%
پیمایش به بالا