جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

توسعۀ فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی

مشخصات پروژه

نام پروژه

توسعه فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی

کارفرما

شرکت نفت و گاز پارس

مدت قرارداد

۳۵ ماه

نوع قرارداد

EPCC

وضعیت پروژه

در دست اجرا

شرح فعالیت

احداث واحدهای یوتیلیتی و پروسسی

قرارداد توسعۀ فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی میان “شرکت نفت و گاز پارس” به عنوان کارفرما و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های پتروپایدار ایرانیان، مپنا و صدرا منعقد شده است. محدودۀ کاری شرکت مپنا در این پروژه شامل احداث واحدهای یوتیلیتی و پروسسی می‌شود که در بر گیرندۀ موارد زیر است:

 • واحد (۱۰۶): پکیج فشرده‌سازی گاز
 • واحد (۱۰۸): بازیافت گوگرد و گرانول‌سازی
 • واحد (۱۱۱): تبرید پروپان
 • واحد (۱۲۰): سیستم تولید و توزیع برق اضطراری
 • واحد (۱۲۱): تولید و توزیع بخار
 • واحد (۱۲۳): تأمین و توزیع هوای سرویس و ابزار دقیق
 • واحد (۱۲۴): تولید و ذخیره‌سازی نیتروژن
 • واحد (۱۲۶): شیرین‌سازی آب دریا
 • واحد (۱۲۷): تولید آب دمین
 • واحد (۱۲۸): تأمین آب آشامیدنی
 • واحد (۱۲۹): تصفیۀ آب و پساب
 • واحد (۱۳۰): تأمین آب آتش‌نشانی
 • واحد (۱۳۱): سیستم دیزل
 • واحد (۱۳۲): آب خنک‌کننده
 • واحد (۱۴۴): جامدسازی و ذخیره‌سازی گوگرد
 • واحد (۱۴۶): مواد شیمیایی و پروپان
 • واحد (۱۶۰): خطوط لولۀ ارتباطی
 • واحد (۱۶۳): ساختمان آتش­‌نشانی
طرح توسعه گازی فاز 13 پارس جنوبی، ایرانی‌ترین فاز پارس جنوبی است که سال 1389 آغاز شد و تا پایان سال 1397 به بهره‌برداری کامل می‌رسد.
با راه‌اندازی فاز 13 پارس جنوبی، تأمین گاز مورد نیاز کشور از پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی از 70 به 85 درصد خواهد رسید.

تصاویر پروژه

پیمایش به بالا