جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نیروگاه بیوگاز فاضلاب جنوب تهران

مشخصات پروژه

نام پروژهنیروگاه بیوگاز فاضلاب جنوب تهران
محل پروژه

تهران

زمان2017
کارفرمامشارکت شرکتهای ژرف کار جم و انرژی و پالایش خرد
نوع

پروژه های صنعتی

ظرفیت (مگاوات)2/4 مگاوات
واحد2 سامانه 1/2 مگاواتی
پیمایش به بالا