جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

معرفی بخش نفت وگاز شرکت مپنا

با تمرکزِ روزافزون و دوچندان بر توسعۀ فعالیت هاى گروه مپنا در صنعتِ نفت و گاز و کسب سهم قابل توجهى از بازار داخلى این صنعت، هم اکنون بخش نفت و گاز مپنا یکى از حوزه هاى مهم کسب و کار گروه محسوب مى شود و گسترش دامنه و عمق فعالیت های آن مورد توجه است.

پیمایش به بالا