جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مپنا توانِ تکنولوژیکی تامین آب شیرین مورد نیاز کشور را دارد

خلیل بهبهانی، مدیرعامل بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت آب مپنا معتقد است وضعیت ایران به گونه‌ای است که یکی از راهکار‌های اصلی پیشِ رو، تامین فیزیکی آب از طریق شیرین‌سازی است. او البته مهمترین چالش و مانع توسعه این بخش را هم نه موانع تکنولوژیکی، که موانع سیاست‌گذاری می‌داند. به گفته او قیمت‌گذاری آب توسط دولت، بخش خصوصی و خود دولت را در روی آوردن هرچه سریعتر به حوزه شیرین‌سازی مردد کرده است.

پیمایش به بالا